CoilCalc beregnings-software

EVAPCO's CoilCalc Beregningssoftware er hvor dit brugerdefinerede valg begynder. CoilCalc giver brugeren mulighed for at indtaste designkriterierne og tilpasse enheden til specifikke forhold. Materialer, finnekonfiguration, finneafstand, antal ventilatorer og andre enhedskarakteristika kan foruddefineres.

For at sikre CoilCalc's forudsigelser udfører vi løbende præstationstest på EVAPCO HQ's omfattende testfaciliteter for at kontrollere gyldigheden af varmevekslerens ydeevne. Disse tests udføres i en AMCA-certificeret vindtunnel, hvor de termiske ydeevne tests, udføres i overensstemmelse med ARI 410, som tæt efterligner EN 1216: testning af tvungen konvektiv køle og varmevekslere. Enhver afvigelse mellem forudsigelserne og testene fører til justering af sammenhængene og tilliden til, at EVAPCOs 100% nominelle garanti kan opfyldes.

 

Coil Calc Software

CoilCalc produktindstillinger

 

  • Væske varme og køleflader
  • Kondensator
  • Fordampere
  • Dampflader
  • Varmegenvindingssystemer
  • Tørkølere
  • Sandwichkølere
  • Luftkølede kondensatorer
  • Adiabatiske spray- og padenheder

Og hvert produkt kan skræddersys til de specifikke kundebehov.

 

Download Coil Calc Software