Privatlivs politik

Privacy policy
  • Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler personoplysninger og har vedtaget denne fortrolighedspolitik for at fortælle dig, hvordan vi behandler dine data.

  • Kontakt information

Evapco Europe A/S behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt: Evapco Europe A/S
Adresse: Knøsgårdvej 115
CVR: 15911972
Tlf .: 98 244 999
Mail: info@evapco.dk
Websted: www.evapco.dk

  • Behandling af personoplysninger

Vi bruger data om dig for at gøre vores service bedre og sikker kvalitet i vores produkt og tjenester i vores kontakt med dig.

De data, vi bruger, inkluderer:
- Generelle personlige data, herunder kontaktpersoner i din virksomhed. Vi indsamler og gemmer dine data til specifikke formål

Vi indsamler og gemmer dine data til bestemte formål eller andre legitime forretningsformål såsom:
- Behandling af dit køb og levering af vores performance - At respektere din anmodning om produkter eller tjenester - Administration af dit forhold til os

  • Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi indsamler eller gemmer ikke flere data end nødvendigt til et specifikt formål.

  • Vi behandler kun påkrævede personoplysninger

Vi indsamler, behandler og gemmer kun de personlige data, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål. Derudover kan det ved lov besluttes, hvilken type data der kræves for at indsamle og gemme til vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være krævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

  • Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige data

Vi bekræfter, at de personlige data, vi har om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personlige data løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er nøjagtige og opdaterede, bedes du informere os om relevante ændringer af dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at underrette os om eventuelle ændringer.

  • Vi videregiver ikke dine personlige data uden dit samtykke
  • Vi videregiver ikke personlige data til tredjeparter.
  • Sikkerhed

Adgang til dine data kræver en adgangskode og er begrænset til dem, der har sande behov. Alle computere, der er forbundet til internettet, er udstyret med firewalls og automatisk viruskontrol.

  • Dine rettigheder

Du har ret til at få korrigeret unøjagtige personoplysninger


Hvis du mener, at de personlige data, vi har om dig, er unøjagtige, har du ret til at rette dem. Du skal kontakte os og angive, hvad unøjagtighederne er, og hvordan de skal rettes.


I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine personlige data. Dette gælder f.eks. Hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil vi har fået det, kan du bede os om at slette det. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personlige data behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.


Når du adresserer en anmodning om at rette eller slette dine personlige data, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og i givet fald foretager ændringer eller sletninger så hurtigt som muligt

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din modstand er berettiget, stopper vi behandlingen af ​​dine personoplysninger.