Hvad er HVAC?

HVAC står for Heat, Ventilation & Air Conditioning. Udtrykket bruges international i forbindelse med installation og vedligeholdelse af varmeanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg.

HVAC dækker over følgende installationstyper:

 • Fjernvarme
 • Centralt varmeanlæg
 • Solvarme
 • Lokal opvarmning
 • Opvarmning og afkøling af swimmingpool
 • Fjernkøling
 • Køletårn
 • Trykafbrydere i højhuse
 • Varmeudvinding

HVAC dækker over den teknologi, der holder luften i bevægelse samt klimaregulerer omgivelserne i dit hjem og/eller på din arbejdsplads. Betegnelsen dækker derved også de tekniske specialer inden for varmesystemer, ventilationsanlæg, køleanlæg, el-installation, automatik og regulering.

Hvordan fungerer et HVAC-system?

Oprindeligt var de tre hovedfunktioner i et HVAC-system – opvarmning, ventilation og aircondition – adskilt. Teknologien og maskinerne, der udgjorde de tre systemer, var individualiserede, og det betyder, at varmeenheden i ældre bygninger var adskilt fra klimaanlægget, som var adskilt fra ventilationssystemet.

Med tiden udviklede teknologien sig, og det samme gjaldt kravet for større effektivitet. Derfor blev HVAC opfundet: Et system, der samler de tre hovedfunktioner i ét, og som efter mange års udvikling er blevet obligatorisk i nye konstruktioner.

Et HVAC-system består af 9 dele, der virker som følger:

 1. Indregulering: Indreguleringen er den del af systemet, som påbegynder ventilationsprocessen. Det er her, luften suges ind.
 2. Filter: Når luften suges ind gennem indreguleringen, trækkes den efterfølgende gennem et filter, før den passerer videre ind i systemet.
 3. Udstødningsudtag
  Når varmeanlægget danner udstødning, lukkes det ud genem udstødningsudtaget.
 4. Ventiler: Den opvarmede eller afkølede luft passerer ud i rummet gennem ventilerne.
 5. Elektroniske komponenter: Komponenter som kondensator og kontaktor, der sørger for at absorbere, lagre og kontrollere strømmen af elektricitet i systemet.
 6. Udendørsenhed: Udendørsenheden huser ventilatoren, der sørger for luftgennemstrømning.
 7. Kompressor: Kompressoren er en del af udendørsenheden og står for at konvertere kølemiddel fra gas til væske, før denne sendes videre til spolerne.
 8. Spoler: Spolerne er som regel en del af udendørsenheden. Ved hjælp af kølemidlet køler spolerne luften ned, mens den passerer igennem dem.
 9. Blæser: Blæseren trækker varm luft ind gennem enhedens hovedsektion.

Image removed.

(Kilde: The New Book of Knowledge)

Formålet med et HVAC-system er ikke kun at opvarme eller nedkøle rummet, men også at forbedre luftkvaliteten i bygningen. Alle forskellige typer HVAC-systemer arbejder ud fra samme udgangspunkt. Processen begynder med en kilde til frisk luftindtag udefra eller inde fra hjemmet. Denne proces kaldes ventilation, og den foregår på to forskellige måder:

Naturlig ventilation er til stede i de fleste hjem og refererer til den måde, hvorpå luft typisk bevæger sig ind og ud gennem vinduer, døre, ventilationsåbninger og andre åbninger. Denne udveksling af luft er nødvendig for at genopbygge ilt og for at fjerne lugt, kuldioxid og overdreven fugt.

Mekanisk ventilation bruger et mekanisk system – V'et i HVAC – til at flytte luft ind og ud. Førhen var der masser af naturlig ventilation i de fleste boliger, der kom fra huller og revner i konstruktionen samt åbning og lukning af døre. Men moderne bygninger er langt tættere forseglet, så ventilation bliver en stadig vigtigere komponent i hjemmets HVAC-systemer. Når luften er ført ind, trækkes den ind i et luftbehandlingsaggregat, hvor arbejdet begynder. Her trækkes luft gennem filtre for at fjerne snavs, støv, allergener og andre partikler.

Herefter kommer komfort. Luft sendes enten til opvarmning eller til afkøling og fjernelse af overskydende fugt. Når luften er ren, frisk og har fået en behagelig temperatur, ledes den ind i hjemmet. For centrale systemer betyder det, at man bevæger sig gennem et netværk af kanaler og reguleringer til forskellige rum. For andre systemer betyder det normalt at blive dirigeret direkte ind i rummet.